دفتر تهران

تهران، شریعتی، خیابان نورمحمدی، پلاک 8

021-7184

mdfphysio

دفتر اربیل

عراق، اربیل، بخش ایتالیایی 2، ساختمان 251

009647503000433

mdfphysioiraq

دفتر بغداد

عراق، بغداد، ال منصور، بلوار 611، خیابان 41

009647503666160

mdfphysioiraq